CHU

LIANGWEN

F10 Acrylic on panel 2020

F10 Acrylic on panel 2020

15x15cm Acrylic on panel 2020

15x15cm Acrylic on panel 2020

30x40x5cm Installation 2020

30x40cm Acrylic on panel 2020

30x40cm Acrylic on panel 2020

30x40cm Acrylic on panel 2020

15x15cm Acrylic on panel 2020

15x15cm Iwasai on panel 2020

40x50cm Acrylic on panel 2020

20x30cm Acrylic on panel 2020

30x40cm Acrylic on panel 2020

40x40cm Acrylic on panel 2020